ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ   ವೆಬ್ ಸೈಟ್ : rcmysore-portal.kar.nic.in

ಸಂಪರ್ಕ

ದೇವಾಲಯದ ವಿಳಾಸ :
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಶ್ರೀ ನಿಮಿಷಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನ,
ಗಂಜಾಂ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ,
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ,
ಕರ್ನಾಟಕ
ಪಿನ್ ಕೋಡ್ - 571438

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :
08236-252640
08236-252641

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
08236-252641

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ :
srinimishambatemple@gmail.com

ಛಾಯಾಚಿತ್ರ